U slučaju nužde na raspolaganju helikopter za prevoz pacijenata

U ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite u opštinama u kojima je na snazi ili je bilo proglašeno vanredno stanje, ili su u riziku od poplava, pružanje usluga za pacijente i korisnike se odvija redovno.

Svi dijalizni centri rade redovno i pacijentima se pruža redovan dijalizni tretman. Za dijalizne pacijente koji, zbog neprohodnosti pojedinih putnih pravaca nisu bili u mogućnosti da se vrate kućama sa dijaliznog tretmana, preduzete su mjere za njihov transport i zbrinjavanje ili su primljeni u bolničke ustanove, saopštili su iz Ministarstva zdravlja RS.

– Dom zdravlja Novi Grad i Dom zdravlja Kostajnica trenutno nisu u mogućnosti da vrše redovan sanitetski prevoz do ustanova višeg referalnog nivoa zbog neprohodnosti puteva, a djelimično se koriste alternativni pravci. U slučaju neophodnosti prevoza pacijenata preduzeće se sve potrebne mjere, a ukoliko se ukaže potreba na raspolaganju je i vazdušni medicinski transport – navodi se u saopštenju.

Tagovi: