UČITELJI U ŠTRAJKU: Isplatite nam naknade

Članovi Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i zaposleni u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" u Donjem Duboviku, administrativnom sjedištu opštine Krupa na Uni, danas su jednočasovnim štrajkom upozorenja izrazili nezadovoljstvo zbog neisplaćenih naknada predviđenih Posebnim kolektivnim...

DODIK: Ne odustajemo od Dana RS!

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska ostaje pri svom Danu Republike, napomenuvši da je Vlada danas utvrdila Prijedlog zakona o Danu Republike Srpske. "To je izražena volja naroda preko Narodne skupštine, koja je donijela odluku o formiranju Republike Srpske 9. januara, i ref...

RENATA PRANJKOVIĆ: U štalu na štiklama

Ka­da Re­na­ta Pra­njko­vić iz Vi­so­kog na pi­ta­nje či­me se ba­vi, lju­di­ma od­go­vo­ri da uz­ga­ja bi­ko­ve, prva rea­kci­ja je smi­jeh, na­kon ko­jeg usli­je­di ne­vje­ri­ca. Me­đu­tim, ova atra­kti­vna pla­vu­ša uop­šte se ne ša­li, i za­pra­vo, je­di­na je žena u BiH ko­ja se ba­vi ovim “mu­...

Ka­ko će iz­gle­da­ti skup­štin­ske ve­ći­ne u gra­do­vi­ma Re­pu­bli­ke Srpske

Da je SNSD os­tvаrio ubje­dlji­vu i ve­ličаnstve­nu po­bje­du nа lokаlnim izbo­rimа u Re­pu­bli­ci Srpskoj, pot­vrđu­je či­nje­ni­ca da je u op­štin­skim i grad­skim par­la­men­ti­ma osvo­jio vi­še od 400 odbor­ni­čkih man­da­ta. Blok oku­pljen oko SNSD-a, u lo­kal­nim skup­šti­na­ma RS, ima­će vi­š...

Poginuo doktor Milorad Filipić

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na regionalnom putu Tišča-Šekovići, poginuo je ljekar Doma zdravlja "Sveti Sava" u Šekovićima Milorad Filipić, potvrdio je Srni direktor ove ustanove Snežan Sokić. Filipić je ranije obavljao i funkciju direktora ove ustanove, a bio je i direktor Doma zdravlja...

SPISAK PLATA U BiH: Direktori zarade 9.300, trgovci 350 KM

Generalni direktori na čelu velikih firmi i kompanija imaju najbolje plaćena radna mjesta u BiH, a njihova prosječna plata sa bonusima dostižu i do 9.300 maraka, dok najslabije zarađuju trgovci čiji je prosjek tek oko 350 KM. Zarade po profesijama analizirane su u najnovijem istraživanju specijalizo...

Dodik i Čović udružili snage

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i lider HDZ-a BiH Dragan Čović najavili su danas da će u parlamentarnu proceduru uputiti zajednički prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, koji će izraditi ove dvije stranke.Nakon sastanka u Banjaluci, Dodik je novinarima rekao da će dvije stranke u narednim danima ra...

Univerzitet ustao u odbranu rekotra Mataruge

Prošireni kolegijum i Senat Univerziteta u Banjaluci na današnjem zajedničkom sastanku zaključili su da nalog prosvjetne inspekcije da se ponovi izbor rektora, donesen po žalbi profesora Pravnog fakulteta Vitomira Popovića, kao i po tužbi koju je podnio sudu u vezi sa izborom rektora, predstavljaju ...

VOLONTERI UDRUŽILI SNAGE: Milanovići dobili veš-mašinu

Volonteri mrkonjićke Opštinske organizacije Crvenog krsta obišli su porodicu Milorada Milanovića i uručili im veš-mašinu, pakete hrane i sredstava za higijenu. Riječ je o šestočlanoj porodici, podstanarima, koja nema riješeno stambeno pitanje. Petar Mitrić, predsjednik Crvenog krsta opštine Mrkonji...

''Pucajte, ja i sada držim čas!''

Na današnji dan 1941. godine Nijemci su u Kragujevcu u Drugom svjetskom ratu strijeljali više od 7 000 civila, među kojima i učenike kragujevačke gimnazije. Nad Šumaricama decenijama lebde strašne priče o roditeljima koji su za jednu noć osjedeli prevrćući leševe po stratištu u potrazi za djecom, o ...
  • Info Grada

  • Biznis

  • Market

  • Posao