Svjetske ličnosti upozoravaju: COVID-19 kriza je prijetnja demokratiji

Više od 500 političkih i građanskih lidera, nobelovaca i demokratski orijentisanih institucija potpisalo je otvoreno pismo za odbranu demokratije, upozoravajući da vlade koje koriste krizu da bi pojačale svoju moć ugrožavaju demokratske slobode koje se decenijama njegujemo.

Pandemija korona virusa predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratiji. Mnoge vlade širom svijeta oformile su snage za djelovanje u vanrednim situacijama koje ograničavaju ljudska prava i pojačavaju državni nadzor, često kršeći zakonsku regulativu.

To je ključna poruka „Apela za odbranu demokratije“, otvorenog pisma koje su pokrenule Međunarodna organizacija IDEA, sa sjedištem u Stokholmu, i Nacionalni fond za demokratiju, sa sjedištem u Vašingtonu. Podržale su ih 73 demokratski orijentisane institucije, kao i politički i građanski lideri širom svijeta, uključujući 13 dobitnika nobelove nagrade i 62 bivša šefa država i vlada.

Ovo pismo ima za cilj podizanje svijesti i uključivanje građana i kreatora politika kako bi zaštitili demokratiju, prepoznajući je kao najefikasniji sistem za rješavanje globalnih kriza uz istovremenu zaštitu prava svih građana, posebno manjina i ranjivih grupa.

„Trenutna pandemija predstavlja ogroman globalni izazov demokratiji. Autoritarni lideri širom svijeta krizu COVID-19 vide kao novo političko bojno polje u borbi da stigmatizuju demokratiju kao nemoćnu i preokrenu njena dramatična dostignuća iz prethodnih nekoliko decenija“, navodi se u pismu.

„Demokratija je ugrožena i ljudi kojima je do nje stalo, moraju uključiti volju, disciplinu i solidarnost da je brane. U pitanju su sloboda, zdravlje i dostojanstvo ljudi širom svijeta“.

Iako nije iznenađujuće da autoritarni režimi koriste krizu da ojačaju svoju moć, i neke demokratije su takođe uvele vanredne mjere, bez neophodnih mjera zaštite koje će osigurati vraćanje u prijašnje stanje, kaže se u pismu.

„Ova demonstracija globalne solidarnosti znak je da je demokratija, iako je ugrožena, takođe otporna“, kaže Carl Gershman, predsjednik Nacionalne fonda za demokratiju i jedan od potpisnika otvorenog pisma.

Pandemija i globalni pokret za rasnu jednakost pokazali su da je demokratija važnija nego ikad.

Demokratija omogućava građanskom društvu da se mobiliše, da se suprotstavi nejednakostima, da se otvoreno raspravlja o političkim pitanjima, da provjerene informacije mogu slobodno da se objavljuju, a da vlade budu odgovorne prema građanima. Demokratija pruža i sve osnovne alate za uspješno suočavanje sa trenutnom vanrednom situacijom u zdravstvu i njenim posljedicama.

„Sada je vrijeme kada se svi moramo založiti za demokratiju. Svima moramo jasno reći o čemu se radi i da nećemo dozvoliti da lideri sa autoritarnim tendencijama koriste ovu ili drugu krizu da povećaju svoju moć i smanje naša prava. Demokratiju moramo braniti, bilo u glasačkoj kutiji, u medijima ili na ulicama. O tome se radi u pismu “, kaže Kevin Casas-Zamora, generalni sekretar Međunarodne agencije IDEA.

Komentarišući otvoreno pismo, izvršni direktor Evropskog fonda za demokratiju, Jerzy Pomianowski, kaže: „Covid-19 je prijetnja, ali i prilika za demokratiju i demokratske tranzicije. U EED-u smo bili impresionirani inventivnim načinima na koje su naši partneri, uključujući i one koji djeluju u represivnim režimima, odgovorili na izazove koje predstavlja ova pandemija. EED je ponosan što je dio ove značajne globalne kampanje za odbranu demokratije."

Kompletno otvoreno pismo je dostupno OVDJE, kao i kompletni spiskovi organizacija i pojedinaca koji su potpisali peticiju.

Ukoliko želite da potpišete peticiju, pišite na mejl adresu [email protected]

NASTAVAK BORBE ZA DEMOKRATIJU

EED i nekoliko drugih organizacija naredne sedmice će nastaviti sa pozivima za odbranu demokratije objavljivanjem političkog dokumenta "Globalna demoktatija i Covid-19: Unapređivanje međunarodne podrške", koja nadopunjuje ovo pismo. Ovaj izveštaj procjenjuje uticaj koji Covid-19 ima na demokratiju širom svijeta i poziva na jaču i preformulisanu međunarodnu podršku demokratiji. Izvještaj daje pet konkretnih preporuka vladama i međunarodnim organizacijama za usmjeravanje podrške demokratiji sada i u budućnosti, poslije Covid-19.