Sastanak u Derventi na temu "Upisna politika u srednje škole, u školskoj 2021/22.godini"

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti održao je sastanak sa direktorima derventskih osnovnih i srednjih škola i direktorom Zavoda za zapošljavanje u Derventi na temu „Upisna politika u srednje škole, u školskoj 2021/22.godini“.

Načelnik odjeljenja Slaven Pašalić je, u uvodnom izlaganju istakao da se upisna politika treba kreirati prema potrebama privrednika, da treba više pažnje posvetiti  prezentaciji obrazovnih profila koji su zastupljeni u derventskim srednjim školama.To je jedan od načina da se privuku i učenici iz drugih opština i na taj način poveća broj učenika u srednjim školama. Takođe je napomenuo da bi bilo dobro da se upitnici ,koji se upućuju učenicima završnih razreda u osnovnim školama, usaglašavaju sa nadležnim odjeljenjem u lokalnoj upravi, kako bi se mogle dati neke eventualne sugestije.

Direktori osnovnih škola su potvrdili da je sprovedena anketa kod učenika završnih razreda, putem koje su  se učenici izjasnili o nastavku svog školovanja. Kao i prethodnih godina najveći broj učenika će nastaviti školovanje u derventskim srednjim školama, dok je manji broj iskazao interes  za nastavak školovanja u drugoj opštini, pretežno u Medicinskoj školi u Doboju.

Direktor SŠC „Mihajlo Pupin“ Predrag Drinić je u svom izlaganju istakao da upis u srednje škole zavisi od broja učenika koji završavaju osnovne škole te da je ove godine taj broj 172 učenika. Škole shvataju potrebe privrede ali da saglasnost o upisu novog zanimanja ili novog, dodatnog  odjeljenja mora dati Ministarstvo prosvjete i kulture RS. Naglasio je da ove godine rezultati anketiranja nisu u potpunosti relevantni, s obzirom da anketni listići, zbog trenutne epidemiološke situacije, nisu blagovremeno dospjeli na sve adrese učenika.I ove godine vlada veoma malo interesovanje za obrazovni profil  obućar iako samo u Derventi  postoji jedno odjeljenje, trogodišnjeg stepena..

Direktor Stručne i tehničke škole Branka Jović je rekla da je  za narednu godinu u ovoj školi planiran upis učenika za nove obrazovne  profile-carinski tehničar i agrotehničar, četvrtog stepena.

Branka Jeftić, direktor Zavoda za zapošljavanje u Derventi je istakla da 820 lica aktivno traži posao .U ovoj godini je broj lica koja traže zaposlenje manji u odnosu na proteklu godinu .Što se tiče potreba privrede ipak je bilo zapošljavanja bez obzira na situaciju izazvanu korona virusom.

Donesena su dva zaključka i to: da rukovodstvo srednjih škola učini maksimalan napor u cilju reklamiranja i prezentovanja  obrazovnih profila u svojim školama te da se sadržaj anketnih listića ubuduće usaglašava sa nadležnim odjeljenjem.

D.M.