Nabujale vode izazvale štetu u Vlajićima, Jasenovoj, Gomjenici, Slatini

Večeras u nekoliko naselja na području opštine Teslić nabujale vode sa iznenadnim vodenim talasom izazvale su prekide putnih komunikacija i značajnu štetu na objektima i imovini. Najteža situacija je u Vlajićima, Jasenovoj, Brezni, Gomjenici i Slatini. U gradu i prigradskim naseljima zaključno sa 22 časa nivo Velike i Male Usore opada.

Pred mnogim stanovnicima ugroženih područja je još jedna teška i neizvjesna noć. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević je večeras u obilasku terena sa svojim saradnicima, a dežurne službe i mehanizacija rade u punom kapacitetu na privremenom otklanjanju štete na putnim komunikacijama i imovini.

Miličević ističe da se po ko zna koji put na području opštine Teslić ponavlja situacija da se uslijed nepoštovanja šumskog reda i ostavljanja balvana u vodotocima, potocima i rijekama, stvaraju se čepovi i brane na mostovima koji nakon obilnih padavina stvaraju vodene bujične talase koji ruše sve pred sobom.

- Ponavljam, nešto se mora preduzeti u smislu odgovornosti za nepoštovanje tog šumskog reda, jer je ovo je posljedica toga i ogromna šteta koja koja je opet na leđima običnog čovjeka. Izašli smo odmah na teren. Mašine su u sva tri pravca radile na saniranju štete, zajedno sa vatrogascima. Uspostavljen je saobraćaj na mjestima gdje su prekinute putne komunikacije, ali štete će se tek moći da budu procijenjene u narednih nekoliko dana. Ujutro će odmah zasjedati Štab za vanredne situacije koji će donijeti odgovarajuće odluke - rekao je Miličević.

On je je naglasio da bi štete bile i veće, ali su izbjegnute u gradskom i prigradskom području, uprkos velikom bujičnom talasu iz slivova Velike i Male Usore, zahvaljujući obaloutvrdama i uređenju korita koje je u prethodnom periodu realizovala Opštinska uprava Teslić.

Tagovi: