Jovanka Božović Milovanović na čelu Povjereništva SPS Derventa

Profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci Jovanka Božović-Milovanović imenovana je danas za šefa Povjereništva SPS za opštinu Derventa.

Na sastanku koji je održan u prostorijama SPS u Banjaluci, Božović-Milovanović se sastala sa predsjednikom partije Goranom Selakom, potpredsjednikom Maksimom Skokom i generalnim sekretarom Andreom Dorić. 

Pored planiranja predstojećih aktivnosti SPS u Derventi, dogovoreno je takođe da će Jovanka Božović-Milovanović biti predsjednica Savjeta za kulturu SPS.