Gradska uprava Derventa objavila Javni poziv za sve korisnike budžetskih sredstava

GRAD DERVENTA

ODJELjENjE ZA FINANSIJE

JAVNI POZIV

Pozivaju se svi korisnici budžetskih sredstava da u pisanom obliku, najkasnije do 15. septembra 2021. godine, podnesu budžetski zahtjev za korišćenje sredstava iz budžeta grada Derventa za 2022. godinu.

Korisnici budžetskih sredstava koji nemaju potrošačku jedinicu u okviru budžeta, a korisnici su grant sredstava, dužni su dostaviti informaciju o potrebnim sredstvima i aktivnostima nadležnom odjeljenju radi planiranja rashoda po osnovu grantova, najkasnije 3. septembra 2021. godine.

Mjesne zajednice takođe dostavljaju obrazac sa prijedlozima za potrebnim sredstvima koji je definisan prilogom broj 4 do 3. septembra 2021. godine, kako bi prijedloge nadležna odjeljenja obradila do 15. septembra 2021. godine.

Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta grada Derventa za 2022. godinu sa prilozima postavljeno je na zvaničnoj internet stranici www.derventa.ba.

Ovaj javni poziv biće objavljen u Derventskom listu, internet stranici grada www.derventa.ba i na oglasnoj tabli Gradske uprave Derventa.

 

Odjeljenje za finansije

Gradske uprave Derventa

Tagovi: