Asfaltirani dijelovi još dva putna pravca

Ovih dana privedeni su kraju radovi na asfaltiranju još dva putna pravca predviđena Planom kapitalnih investicija za 2020. godinu.

Za nastavak izgradnje puta u zaseoku Tominčići u Bišnji izdvojeno je 20.000 KM, dok je za istu namjenu u zaseoku Panići u Miškovicma izdvojeno 10.000 KM.

Dio je ovo od ukupno 30-ak puteva i gradskih ulica za koje je predviđeno nešto više od 800.000 maraka.

Derventa Cafe

Tagovi: