Ukrajinska crkva Hrista Carja kod Dervente (FOTO)

Crkva Hrista Carja smještena je u selu Detlak, koje administrativno pripada ppštini Derventa. Crkva je izgrađena 1931/32. godine. Pravougaone je osnove, sa trostranom oltarskom apsidom koja je iste širine kao i brod crkve.

Na ulaznoj strani je lukovičasta kupola koja izranja iz ravni krova. Iznad lučno završenog portala nalazi se lučna metalna nadstrešnica, a iznad nje luneta sa reljefno istaknutim krstom.

20180113_132734

Pored lunete, jedini ukras na ulaznoj fasadi je profilisani vijenac koji odvaja zabat od ostatka zida. Ostale fasadne površine su ravne, malterisane, bojene bijelo. Osim glavnog ulaza, na crkvi se nalaze još jedna vrata na bočnoj fasadi koja vode u oltarski prostor. Posljednja obnova crkve je bila 2002. godine.

20180113_132727

U jednoj od obnova bitno je izmijenjen izgled crkve, uklonjena su bočna oltarska krila i zazidan prozor na ulaznoj fasadi i zamijenjen lunetom. U porti je ranije bio drveni zvonik jednostavne konstrukcije.

(Radio Derventa)

Tagovi: