U četvrtak 4. sjednica SG Derventa: Na dnevnom redu 40 tačaka, među njima i Plan kapitalnih investicija

Četvrta sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u četvrtak, 29. aprila godine sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa.

Za Dnevni red 4. sjednice predloženo je 40 tačaka, a nakon aktuelnog časa, Skupština Grada razmatraće Prijedlog plana kapitalnih ulaganja Grada Derventa za 2021. godinu, Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu, programe rada i finansijske planove javnih ustanova za 2021. godinu, kao i plan poslovanja JP „Derventski list i Radio Derventa“ za 2021. godinu.

Na 4. sjednici Skupštine grada, odbornici će razmatrati i veći broj prijedloga odluka, kao što su Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni usluge Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa za 2021. godinu, Prijedlog odluke o gradskim administrativnim taksama, Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za žalbe Grada Derventa, Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima savjeta mjesnih zajednica na području grada Derventa za 2021. godinu, Prijedlog odluke o mjesnim zajednicama na području Grada Derventa, Prijedlog odluke o sazivanju i načinu rada zbora građana,

Prijedlog odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“, Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice privrednom društvu „PROMO LUX“ d.o.o. Lužani Bosanski, Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Duspara (Abdulah) Merimi iz Dervente, Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Pećić (Dragoljub) Nevenku iz Dervente,

Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Adžić (Milovan) Jovi i Adžić (Jovo) Siniši iz Dervente, Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izgradnji višenamjeskog objekta na k.č. broj 2036/2 KO Donja Lupljanica i Prijedlog odluke o izgradnji višenamjenskog objekta na k.č. broj 1334 KO Donja Lupljanica.

Na dnevnom redu 4. sjednice naći će se i nekoliko izvještaja i informacija i to Izvještaj o radu Skupštine opštine Derventa u 2020. godini, Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu, Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2020. godini, Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada u 2020. godini, Informacija o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine, i oblasti bezbjednosti saobraćaja na području grada Derventa za period januar – decembar 2020. godine i Informacija o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2020/2021. godini.

Skupština grada Derventa na 4. sjednici razamtraće i Prijedlog rješenja na utvrđivanje prava na novačnu naknadu ili prava na drugo gradsko građevinsko zemljište koje je podudarno po veličini, vrijednosti i lokaciji po izboru Ćimić Muharema, kao i nekoliko rješenja iz kadrovske oblasti.

derventa.ba

Tagovi: