Srpska bez rješenja za probleme u „Krajina osiguranju“

Republika Srpska još nema rješenje za „Krajina osiguranje“ kojem prijeti oduzimanje dozvole jer ne ispunjava zakonom propisane uslove za rad.

U Investiciono – razvojnoj banci (IRB) Republike Srpske, koja je najveći pojedinačni akcionar ovog društva, kažu da su upoznati sa stanjem u “Krajina osiguranju” te da u komunikaciji sa Ministarstvom finansija i Agencijom za osiguranje RS razmatraju različite modalitete djelovanja kako bi se sanirali problemi sa kojima se ovo društvo suočava. Međutim, o konkretnim potezima i rokovima ne govore.

„Bitno je naglasiti da su prepoznati potreba i interesi da se očuva stabilnost domaćeg tržišta osiguranja i zaštite interesi osiguranika. Više informacija o tome bićemo vam u mogućnosti dati nakon završetaka navedenih konsultacija“, kazali su za CAPITAL u IRB-u.

Krajina osiguranju“ je na kraju prošle godine nedostajalo 2,3 miliona KM za pokriće tehničkih rezervi, a pored toga, revizori su utvrdili i da su kratkoročne obaveze ovog društva veće za 8,2 miliona KM od tekuće imovine, dok je akumulirani gubitak dostigao 8,7 miliona KM. Zbog svega toga su naveli i da je upitan je nastavak poslovanja ovog društva u skladu sa zakonskim propisima.

Agencija za osiguranje RS je zatim naložila „Krajina osiguranju“ da do 31. maja mora u potpunosti imati pokrivene tehničke rezerve, jer će mu u suprotnom biti oduzeta dozvola.

Nakon što je rok istekao, ostali smo uskraćeni za odgovor da li je „Krajina osiguranje“ postupilo po tom rješenju, jer su u Agenciji, na čijem se čelu od 31. maja nalazi Draženka Janjanin, rekli da zbog pravila povjerljivosti propisanih Zakonom o društvima za osiguranje nisu u mogućnosti otkrivati detalje o mjerama nadzora prema učesnicima na tržištu osiguranja“.

Nezvnično smo uspjeli saznati da društvo nije ispunilo nalog Agencije za osiguranje i pokrilo tehničke rezerve, već je zatražilo dodatni rok za to, što su u Agenciji očigledno prihvatili.

CAPITAL