Vrijedna donacija biblioteci OŠ “Nikola Tesla” u Derventi

Biblioteka banjalučkog Filološkog fakulteta poklonila je školskoj biblioteci OŠ “Nikola Tesla” oko stotinu i pedeset novih naslova.

– Posebnu zahvalnost dugujemo prodekanu za naučno-istraživački rad Filološkog fakulteta u Banjaluci prof. dr Saši Šmulji, Dervenćaninu koji je sve ovo omogućio. Poklon je veoma značajan jer sadrži kvalitetne naslove, od neophodnih lektira, preko stručnih knjiga za nastavno osoblje, do časopisa, istakla je bibliotekarka Aleksandra Marilović.

Biblioteka ove osnovne škole sada broji više od 8.ooo naslova.

Derventa Cafe