E-aukcija i e-nabavka pojednostavljuju procedure, štede vrijeme i javni novac

Primjena tehnoloških dostignuća direktno je unaprijedila život građana u brojnim sferama, a svoje mjesto pronalašla je i u funkcionisanju javne uprave. Nakon što je uveliko ubrzana procedura registracije preduzeća, na red su u zadnjih godinu dana došle i javne nabavke.

Naime, krajem 2016. godine Savjet ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke, usvojio je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja „e-aukcije“ u postupku dodjele ugovora po javnim nabavkama, kojim je predviđeno da se tokom 2017. godine najmanje 30 odsto postupaka javnih nabavki provede kroz „e-aukciju“.

"Obaveza u toku 2018. godine je da se polovina ukupnog broja postupaka javnih nabavki kod kojih se koristi kriterijum 'najniža cijena' provede kroz 'e-aukciju', dok će se 2019. tako obuhvatiti 80% postupaka. Od 2020. godine sve javne nabavke prelaze na „e-aukciju“, rečeno je u Odjeljenju za finansije.

„E-aukcija“ je zapravo način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje cijena izmjenjenih naniže, a odvija se nakon početne ocjene ponuda. U praksi, svi učesnici u postupku javne nabavke koji su podnijeli prihvatljive ponude obavještavaju se istovremeno putem sistema „e-nabavke“.

Minimalno trajanje „e-aukcije“ je 10 minuta, a automatski se produžava za dodatne dvije minute, ukoliko neko od učesnika podnese izmjenu cijene u posljednje dvije minute trajanja. Učesnicima je u svakom momentu vidljiva trenutna rang lista, bez otkrivanja identiteta ponuđača, visina svih ponuda u slučaju kriterijuma „najniže cijene“ ili ukupan broj bodova u slučaju kriterijuma „ekonomski najpovoljnije ponude“, ponude koje su umanjene za preferencijalni faktor, raspon u kojem je moguće snižavati cijenu i slično.

Ugovorni organ po završetku e-aukcije donosi odluku o izboru dobavljača.

Sistemi „e-nabavke i „e-aukcije“ u praksi su doprinijeli aktivnoj konkurenciji, u kojoj je ponuđačima otvorena mogućnost da u datom momentu vide cijene ostalih ponuđača i koriguju svoje ponude naniže, ukoliko su zainteresovani za dobijanje ugovora.

"Uzimajući u obzir ozbiljnost opštine Derventa, kao ugovornog organa, u vezi plaćanja i korektnim odnosima sa dobavljačima, veliki broj promjena cijena na niže se desi prilikom samo jedne „e-aukcije“, tako da se cijene značajno smanje u odnosu na procijenjene. Iako traje minimalnih 10 minuta, često se desi da se ona produži i na preko 2 časa, sa preko 100 promjena cijena", pojašnjavaju u ovom odjeljenju.

E-aukcije

Od momenta zakazivanja do vremena početka “e-aukcije” mora proći minimalno 48 časova.

„E-aukcija“ ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 9.00 i poslije 15.00 časova.

(Derventa Cafe)