U Derventi održana javna rasprava o izmjenama Zakona o osnovnom obrazovanju

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske organizovalo je proteklog petka u Derventi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

S obzirom na značaj ovog zakona, Narodna skupština Republike Srpske je donijela zaključak da bude stavljen na javnu raspravu kako bi se uvažili svi konstruktivni prijedlozi. Prilika je ovo da prosvjetni radnici sa iskustvom predlože i nova rješenja, a rasprave su već održane u Prijedoru i Banjaluci, a slijede i u Istočnom Novom Sarajevu, Trebinju, Zvorniku i Bijeljini.

Načelnik Odjeljenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje pri resornom ministarstvuGordana Dukić ocijenila je da je ovo prilika da određene nejasnoć, koje su uočene u praksi budu pojašnjene ili otklonjene kao i da u Zakon budu dodani članovi koji će ići u smjeru podizanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa.

U fokusu rasprave u Derventi bilo je inkluzivno vaspitanje i obrazovanje sa akcentom na iskustva koja u toj oblasti može pružiti Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ kao jedina ustanova socijalne zaštite u Republici Srpskoj koju je osnovala Vlada RS i koja se bavi ranom intervencijom, rehabilitacijom i socijalizacijom lica, ali i vaspitanjem i obrazovanjem.

Resurse ove ustanove je potrebno iskoristiti kako bi bili u službi inkluzije na čitavom prostoru RS.

– Inkluzivno obrazovanje jeste pravo svakog lica,a posebno lica sa smetnjama,nadarene i talentovane djece i djece uopšte da se njihove sposobnosti razvijaju do maksimuma, koristeći prije svega podršku koja podrazumijeva fleksibilne nastavne planove i programe,dobro obučene i stručne nastavnike i stručnu podršku koja će kod učenika da razvije ključne kompetencije. Ona će ih pripremiti da poštuju različitosti i da razvijaju toleranciju i da se ide ka socijalnoj uključenosti jer je obrazovna inkluzija uvod u socijalnu inkluziju, rekla je Dukićeva i istakla socijalna inkluzija znači spremnost naše djece za uključivanje u društvo, za samostalan život.

Na ovaj način se daje šansa postojećim školama za djecu sa smetnjama u razvoju da budu resursni centri zato što imaju stručnjake, dobre materijalne kapacitete i u prilici su da svoje iskustvo podijele i sa drugim nastavnicima, djecom i roditeljima.

– Sve je veći broj djece koja imaju potrebu za dodatnom podrškom,a naše škole nemaju dovoljno stručnjaka što znači da možemo koristiti i ovo znanje i iskustvo koje imaju specijalizovane škole, istakla je Dukićeva.

Nacrtom Zakona predviđene su promjene u organizovanju maturalnih zabava u osnovnim školama, o jasnom definisanju broja potrebnih odjeljenja za osnivanje odnosno zadržavanje statusa škole, o preciznijem definisanju statusa direktora nakon isteka mandata, o osnivanju privatnih škola.

derventa.ba