Javna rasprava o izmjenama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Na javnoj raspravi o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koju je Ministarstvo prosvjete i kulture RS organizovalo danas u Derventi, u fokusu je bilo inkluzivno vaspitanje i obrazovanje.

Pored predstavnika nadležnog ministarstva, javnoj raspravi su prisustvovali načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slaven Pašalić, kao i direktori i predstavnici osnovnih škola sa područja dobojske regije.
Načelnica Odjeljenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete i kulture RS Gordana Dukić kazala je da je cilj inkluzije da se sposobnosti djece razviju do maksimuma.
– Inkluzivno obrazovanje jeste pravo svakog lica, a pogotovo lica sa posebnim potrebama, tačnije, učenika sa smetnjama, te nadarene i talentovane djece. Cilj je da se njihove sposobnosti razviju do maksimuma koristeći, prije svega, podršku koja podrazumijeva fleksibilne nastavne planove i programe, stručne nastavnike i stručnu podršku koja će kod učenika da razvije ključne kompetencije i pripremi ih da primjećuju i poštuju različitosti, te da razvijaju toleranciju – kazala je Dukićeva.
Pored toga, Dukićeva je dodala da je obrazovna inkluzija uvod za socijalnu inkluziju. Prema njenim riječima, najvažnije je da djeca budu spremna i osposobljena za uključivanje u društvo i za samostalan život.
– Na današnjoj diskusiji bilo je riječi o tome da postojećim školama za djecu sa smetnjama u razvoju pružimo šansu da budu stručna podrška, odnosno, resursni centri zašto što imaju stručnjake, dobre materijalne kapacitete i u prilici su da svoje znanje i iskustvo daju školama i roditeljima kojima su potrebna. S obzirom da imamo sve veći broj djece koja imaju potrebu za dodatnom podrškom, možemo iskoristiti znanje i mogućnosti koje nudi konkretno Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ u Derventi. Dakle, oni, kao jedinstvena ustanova, čiji je osnivač Vlada RS, mogli bi da budu u službi inkluzije na čitavom prostoru RS – rekla je Dukićeva.

derventskilist.net

Tagovi: