Prvog maja bb
Derventa
telefon: 053/333/448 mobilni: 065/524-330
email: slavisatovak@gmail.com
Polje bb
Derventa
telefon: 053/310-650
Prvog maja bb
Derventa
telefon: 053/333/448 mobilni: 065/524-330
email: slavisatovak@gmail.com
Polje bb
Derventa
telefon: 053/310-650
OSTALO ( GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA)