Prvog maja bb
Derventa
telefon: 053/333/448 mobilni: 065/524-330
email: slavisatovak@gmail.com
Petra Mećave 30
Derventa
telefon: 053/333-720 mobilni: 065/939-782; 065-775-332
email: milan.rajka@gmail.com
Polje bb
Derventa
telefon: 053/310-650
Lug b.b.
Derventa
telefon: 053 333 450; 053 310 632 mobilni: 065 516 172
email: ehta-r@teol.net
Svetog Save bb
Derventa
telefon: 053/334-015
Prvog maja bb
Derventa
telefon: 053/333/448 mobilni: 065/524-330
email: slavisatovak@gmail.com
Lug b.b.
Derventa
telefon: 053 333 450; 053 310 632 mobilni: 065 516 172
email: ehta-r@teol.net
Petra Mećave 30
Derventa
telefon: 053/333-720 mobilni: 065/939-782; 065-775-332
email: milan.rajka@gmail.com
Svetog Save bb
Derventa
telefon: 053/334-015
Polje bb
Derventa
telefon: 053/310-650