Lug bb
Derventa
Sjedište preduzeća "Milenijum šped"
telefon: 053/312-780; 053/312781
email: milenijumsped@teol.net
Derventski Lug bb
Derventa
telefon: 053/331-094
Lug bb
Derventa
Sjedište preduzeća "Milenijum šped"
telefon: 053/312-780; 053/312781
email: milenijumsped@teol.net
Derventski Lug bb
Derventa
telefon: 053/331-094